הצלחות המשרד פליליים

 

הצלחות המשרד תיקים פליליים : 09/11/2014

מספר תיק : ת"פ 15324-08-09פרטי העבירה : הסעת שב"ח הנאשם הואשם בהסעה שלא כדין של תושבים זרים שאין בידם אישורי כניסה וכן בסיוע ושידול להתחזות כאדם אחר במטרה להונות, הושג הסדר טיעון במסגרתו נגזרו על הנאשם 3 וחצי ח' מאסר בפועל, 6 ח' מע"ת למשך 3 שנים, ו-10,000 ₪ קנס

הצלחות המשרד תיקים פליליים : 01/10/2014

מספר תיק : ת"פ 5127-02-09פרטי העבירה : שימוש בסם החזקת סם מסוכן שלא לשימוש עצמי, למרות התנאי הקיים הופנה לשירות מבחן והוארך לנאשם המאסר על תנאי ללא מאסר בפועל, פיקוח שירות המבחן וללא קנס

הצלחות המשרד תיקים פליליים : 23/11/2014

מספר תיק :פרטי העבירה : תקיפת שוטר- צו מבחן לאחר שהוגש כ"א בתיק זה נגד הלקוחה, הצליח המשרד לשכנע ביהמ"ש לשלוח הנאשמת לתסקיר קצין מבחן, ובסופו של דבר הוחלט להעמיד הלקוחה לפיקוח קצין מבחן במשך שנתיים, ובסופה בוטל כ"א נגד הלקוחה