הצלחות המשרד תעבורה

 

הצלחות המשרד תיקי תעבורה : 09/02/2015

מספר תיק : תת"ע 5263-06-12 תעבורה נצרתפרטי העבירה : שיכרות 435 מק"ג עקב קשיים ראייתים תוקן כ"א לתק' 26(2), בעקבות הסדר הטיעון נגזרו על הנאשם 4 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, פסילה ע"ת, 4 ח' למשך 3 שנים, מאסר ע"ת 6 ח' למשך 3 שנים, קנס בסך 1200 ₪ והתחייבות עצמית 2000 ₪ למשך שנתיים

הצלחות המשרד תיקי תעבורה : 24/03/2015

מספר תיק : תת"ע 2191-10-13 תעבורה חיפהפרטי העבירה : שיכרות 425 מק"ג, הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לתק' 26(2), 7 ח' פסילה בניכוי 1 ח' פסילה ע"ת, פסילה ע"ת 4 ח' למשך שלוש שנים מאסר ע"ת 3 ח' למשך שלוש שנים

הצלחות המשרד תיקי תעבורה : 15/01/2015

מספר תיק : תת"ע 4899-07-11פרטי העבירה : אי מתן זכות קדימה הנאשם הואשם באי מתן זכות קדימה הושג הסדר טיעון במסגרתו תוקן כ"א לעבירה של כניסה לצומת לא פנוי נגזרו על הנאשם 3 ח' פסילה ע"ת למשך 3 שנים ו2000 ₪ קנס

הצלחות נוספות